Kinderen en jongeren

Voedingsadvies voor kinderen en jongeren

De noden van kinderen en jongeren zijn op elke leeftijd anders en elk kind is uniek. Ik help je tijdens de consultatie met gepast voedingsadvies op weg naar de juiste voeding voor uw kind, van zwangerschap tot en met de pubertijd.

Als mama van 2 jonge zonen word ik dagelijks geconfronteerd met de uitdaging om je kinderen telkens opnieuw de gezonde portie voor te schotelen die ze nodig hebben voor een optimale ontwikkeling. Die portie voorschotelen is één zaak … ze moeten die dan ook met plezier opeten.

In het geval van moeilijke eters of neofobie, bied ik je de nodige tips en werkwijzen aan om je kind(eren) op het juiste spoor te helpen.

Hiervoor is de cursus: ‘Help! Mijn kind is een moeilijke eter’ zeker een aanrader.

 

Overgewicht bij kinderen en jongerenconsultaties kinderen en jongeren

Bij overgewicht blijft het hoofddoel tijdens de consultaties het aanleren van een gezonde levensstijl, om gezondheidswinst te bereiken. Gewichtsverlies kan hier een gevolg van zijn, maar is niet het doel van de behandeling op zich. Bij het bepalen van doelen rond gewichtsherstel bij kinderen en jongeren, gaat men uit van het normale groeiproces (ontwikkeling lengte en gewicht over jaren). Groeicurves geven een duidelijk overzicht en worden bijgehouden door elk CLB (op verzoek van de ouders te verkrijgen) of door Kind en Gezin (bij jonge kinderen).

Ondergewicht bij kinderen en jongeren

In geval van ernstig ondergewicht kan het nodig zijn een minimum toename binnen een vaste periode af te spreken. Ook wordt vooraf afgesproken wat de mogelijke gevolgen zijn als dit doel niet tijdig wordt bereikt (of als het kind/ de jongere verder achteruit gaat).

(Beginnende) eetstoornissen

Zelfwaarde

Mensen met een eet- of gewichtsprobleem ervaren vaak psychische klachten. Kenmerkend is een negatieve lichaamsbeleving, waarbij de focus sterk ligt op het gewicht. Zolang er sprake is van een negatieve waardering van het eigen lichaam, bestaat ook het risico op terugval. Ik focus liever niet op lichaamsgewicht maar we bouwen samen naar een gezonde relatie met voeding. Er wordt gefocust op het herontdekken van het verzadigingsgevoel en zelfregulatie, terug leren genieten van gezonde en ongezonde voeding zonder schuldgevoel.

Lichaamsbeeld

Ook los van het algemeen zelfwaarde-gevoel vormt de (her)opbouw van een realistischer lichaamsbeeld in vele gevallen een centrale doelstelling in de behandeling van eet- en gewichtsproblemen. Velen hebben een vervormde perceptie van hun lichaam en/of schuwen lichaamscontact. Relaxatietraining en het stimuleren van ontspannende fysieke activiteiten (‘sport voor plezier’) kunnen bijdragen tot een positievere lichaamsbeleving.

Omgaan met emoties

Eet- en gewichtsproblemen gaan regelmatig gepaard met moeilijkheden om met emoties om te gaan. Niet eten of net te veel eten is soms een manier om met problemen of moeilijke emoties om te gaan. in dit geval richt de behandeling zich ook op het aanleren van andere strategieën om hiermee om te gaan.

Gezin

Daarnaast geven eet- en gewichtsproblemen soms problemen op sociaal vlak. Bij kinderen en jongeren hebben de klachten invloed op het gezins-functioneren en kunnen deze een gezin onder druk zetten. Daarom wordt de rest van het gezin ook bij de behandeling betrokken. Ouders kunnen een ondersteunende rol spelen in de behandeling.