1. Geen terugbetaling voor aangekochte trajecten en cursussen: Voor aangekochte cursussen en trajecten worden geen terugbetalingen voorzien. 

  2. Toegang na betaling: Elke cursus is blijvend beschikbaar is om te bekijken nadat de betaling is voltooid. 

  3. Geen vervaldatum voor trajecten: Elk traject (online of fysiek) kan worden voltooid zonder een vastgestelde vervaldatum.