Baby-led-weaning of Rapley-methode

Baby-led weaning

 

Baby-led weaning, ook gekend als Rapley-methode, kwam in begin van de jaren 2000 naar voren als een vernieuwende benadering van het opstarten van vaste voeding op de leeftijd van 6 maanden (Rapley, 2018). Weaning is het gradueel proces van overgang tussen volledige afhankelijkheid van moedermelk of zuigelingenmelk tot de volledige stopzetting van de melkvoeding. De periode daartussen wordt beschreven als het introduceren van vaste voeding naast melkvoeding tot het aanbieden van een volledige vaste voeding. Baby led weaning is een methode van vast voedsel introduceren met de focus op voedingsmiddelen die het kind zelf kan vastnemen en naar de mond kan brengen (Rowan, 2018). Baby led weaning is niet alleen een voedingsmethode, maar een overkoepelende benadering van de overgang tussen volledige melkvoeding en volledige vaste voeding.

De reacties van zuigelingen op voedsel variëren naargelang ze zichzelf voeden met grijpbaar voedsel of met een lepel de gepureerde versie van hetzelfde voedsel door een ouder aangereikt krijgen (Rapley,2016). Kijken, aanraken en likken van voedsel kwam vaker voor tijdens zelfvoeding, terwijl vermijdend gedrag, zoals het wegduwen van het voedsel,vaker voorkwam tijdens lepelvoeding. Baby’s ervaren deze twee scenario’s heel anders, wat suggereert dat het formaat van het eten (d.w.z. puree vs. fingerfood) en de voedingsmethode (d.w.z. baby-led vs. parent-led) samen of afzonderlijk de eerste reactie van het kind op het voedsel en zijn bereidheid om het te eten kunnen beïnvloeden (Rapley, 2016).

The report of the Scientific Advisory Commitee on Nutrition (SACN) bevestigde in 2018 de aanbevelingen van het Verenigd Koninkrijk dat kinderen exclusief borstvoeding dienen te krijgen tot de leeftijd van 6 maanden. Vanaf dat moment dient naast de borstvoeding ook vaste voeding geïntroduceerd te worden. De belangrijkheid van een grote variatie in voedingsmiddelen wordt hierbij belicht. Het rapport benadrukt het belang van verschillende smaken en texturen in lijn met het ontwikkelingsvermogen van het kind tijdens deze introductieperiode. De huidige aanbevelingen dat moedermelk, zuigelingenmelk en water de enige dranken zijn die aangeboden dienen te worden, worden bevestigd. SACN haalt de gerapporteerde gezondheidseffecten van deze voedingsstrategie in het kader van obesitaspreventie aan (Rapley, 2018).

Terwijl er slechts beperkt bewijs is voor de Baby led weaning- methode, geven de enige gerandomiseerde gecontroleerde studies in 2018 aan dat er geen significant effect op het BMI is, maar wel resulteert in vroeger zelfstandig kunnen eten, minder eetproblemen en meer eetplezier. Met de geschikte begeleiding resulteerde baby led weaning niet in een hogere inname van energie en micronutriënten (Rapley, 2018).

De voedingscommissies van de belangrijkste kinderverenigingen bevestigen dat er

niet voldoende bewijs is om te ondersteunen wat de beste manier van voeden is. Het doel was om vast te stellen wat de invloed van baby led weaning op de gewichtstoename van de zuigeling was in vergelijking met de traditionele lepelvoeding. Het tweede doel was om te beoordelen of baby led weaning het risico op obesitas bij kinderen zou kunnen verminderen. In 2021 werd een systematische review uitgevoerd met Pubmed, Web of Science, Embase en Cochrane Library als bronnen. Van de 747 artikelen werden acht onderzoeken (in totaal 2875 zuigelingen) geïncludeerd, waarvan twee gerandomiseerde controlestudies en 6 observationele studies. De resultaten waren besluiteloos, terwijl sommige onderzoeken lijken aan te tonen dat zich een lagere gewichtstoename voordoet bij zuigelingen waarbij baby led weaning werd toegepast, laten anderen geen overtuigende resultaten zien. Kortom, meer klinische en prospectieve onderzoeken dienen uitgevoerd te worden voordat een algemene aanbeveling kan gegeven worden over de beste methode om te voeden en het of zo het risico op obesitas kan worden verlaagd (Nutrients, 2021).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *